We ontvingen het droevige bericht dat vrijdag 15 oktober jl. ons zeer gewaardeerde lid Klaas Seldenrijk is overleden.
Met het overlijden van Klaas verliezen we een trouw lid en vrijwilliger. We zijn hem dankbaar voor zijn werk als beheerder van “afspreken.nl”, het coördineren van overdag afspreken om samen te tennissen.
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en nabestaanden en we wensen hen heel veel kracht toe met het verwerken van dit grote verlies.

Gelegenheid tot condoleren is op donderdagavond 21 oktober van 19:30 tot 20:15 uur bij de Hersteld Hervormde Kerk aan de Vierhouterweg.

Bestuur TV Elspeet