Open tennismiddag basisscholen

In maart waren er twee open middagen voor de jeugd uit Elspeet en Uddel. De kinderen uit groep 5 tot en met groep 8 begonnen eerst met een warming-up en daarna gingen ze in groepjes verschillende bal- en slagvaardigheidsoefeningen doen. Sommige kinderen hadden nog nooit getennist, maar aan het eind van de middag kon iedereen al een aardig balletje slaan en werden er nog een paar leuke wedstrijden gespeeld.