35 jaar TV Elspeet

Verhaal van Jannie Bonhof

De redactie heeft Jannie Bonhof benaderd voor een laatste verhaal over het ontstaan van de vereniging. Geniet van haar persoonlijk verhaal over het verleden en over de toekomst.

Ook ik hoor tot de ‘oudgedienden’ van de tennisvereniging en mij is gevraagd een stukje te schrijven ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan van onze tennisclub. 35 jaar is een prachtige leeftijd en hoewel we het niet kunnen ‘vieren’ is het wel iets om het bestuur en de vereniging mee te feliciteren. We kunnen trots zijn op onze 35-jarige! Bij een jubileum ga je vanzelfsprekend terugkijken en dat is al door enkele jubileumschrijvers voor mij gedaan. Ik voeg daar in dit stukje wat willekeurige persoonlijke herinneringen aan toe.

Ik ben inmiddels ca 27 jaar lid van TVE, maar ik kan me de kennismaking nog goed herinneren. Wim en ik waren met onze zoon Bas vanuit Epe naar het KNHS paardencentrum aan de Beek in Ermelo verhuisd. Na de hobby paardrijden te hebben ingewisseld voor tennis ging ik op zoek naar een tennisvereniging. De dichts bijzijnde bleek in Elspeet te zijn, dus stoute schoenen aangetrokken en gaan kijken. En hoewel ik niemand kende werd ik in de oude kantine vriendelijk ontvangen en dat gaf mij een goed en welkom gevoel. Ik werd dus lid. Na verloop van tijd heb ik me laten strikken voor een bestuursfunctie en dat was een (meestal) leuke en ook leerzame tijd. Dat was ook nog de tijd dat TVE het clubblad ‘Tennis Talks’ 6x per jaar uitbracht en ik heb – samen met anderen – het blad een aantal jaren mogen vullen. Een papieren clubblad, dat kun je je nu in het digitale tijdperk bijna niet meer voorstellen. In al die jaren heeft het park een paar keer een ‘make over’ gekregen. Het oude clubhuis is afgebroken en voordat ons nieuwe onderkomen klaar was, bivakkeerden we in een ‘pipowagen’; ook een bijzondere ervaring. De banen zijn in al die jaren een aantal keren gerenoveerd en van kleur veranderd.

TVE is op competitiegebied een actieve vereniging en zelf heb ik vooral aan de woensdagavond en donderdag overdag competitie meegedaan en ik vind het nog steeds een leuke bezigheid dat competitiespelen. Dat geldt voor meer leden, want TVE heeft als kleine vereniging een flink aantal teams in de competitie. Hopelijk blijft dat in de toekomst ook zo. Ik kan het iedereen aanraden. Ook het feit dat elk jaar het Elspeet Open georganiseerd wordt zorgt ervoor dat leden van andere verenigingen ons weten te vinden en de gezelligheid bij TVE waarderen. Van bezoekende competitieteams hoor ik vaak dat ze positief zijn over BAAN 3 en vinden dat het er zo schoon en netjes uitziet; leuke complimenten om te horen.

Terugkijken en herinneringen ophalen is leuk, maar vooruitkijken is noodzakelijk voor een gezonde vereniging. Wat brengt de toekomst TVE en hoe ziet ons park er over een paar jaar uit?Het bestuur heeft besloten om de mogelijkheden voor een renovatie/vernieuwing van de tennisbanen te onderzoeken. Hiervoor is een ‘baancommissie’ in het leven geroepen, die de opdracht heeft te inventariseren welk soort baan geschikt is voor onze vereniging. Een verantwoordelijke taak voor de baancommissie die bestaat uit Corry Verhaar, Eibert Smit, Henri Vermeer en ondergetekende. Op tennistechnisch gebied staat Esther Logtenberg de commissie bij. Een renovatie is een grote investering voor TVE en moet zorgvuldig gebeuren. Er is veel tijd gestoken in het voortraject van informatie inwinnen en verzamelen. Verder in het traject gaan we ook ‘proefspelen’ en zullen er leden uitgenodigd worden om hieraan mee te doen. Als commissie zullen we dan proberen een zo goed mogelijke vertegenwoordiging van alle leden samen te stellen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de commissie met een gedegen advies komt aan het bestuur en TVE in de toekomst weer beschikt over 3 prachtige tennisbanen, waarop jong en oud met veel plezier spelen.

Dit is alvast een klein kijkje in de toekomst, maar hoe die er precies uitziet moeten we nog even afwachten. De coronacrisis zorgt hopelijk niet voor te veel vertraging in de toekomstplannen.

Afsluitend wil ik mijn waardering uitspreken voor het werk dat het bestuur van TVE verzet om de vereniging goed te laten functioneren. Veel van dat werk is onzichtbaar en gebeurt achter de schermen. Gelukkig zijn er ook flink wat vrijwilligers die hun bijdrage leveren en ik hoop dat dat zo blijft! Alleen zo gaan we als Tennisvereniging Elspeet een mooie toekomst tegemoet!

Jannie Bonhof

Verhaal van Marianne Bink

Hieronder het sprankelende verhaal van Marianne Bink, ook zij was bereid om haar herinneringen van 35 jaar geleden voor ons vast te leggen.

Vijf en dertig jaar geleden besloten Jan Vriesema en Gert Stoppels een tennisvereniging op te richten.
Daar ik, Jan en zijn vrouw Else al jarenlang goed kende was ik direkt op de hoogte en heb me bij de
openingsvergadering gelijk aangemeld als lid. Het leek me wel wat ,want in mijn jeugd had ik nog een blauwe maandag getennist.
Het was natuurlijk improviseren want banen waren er niet. Dus tennissen op “Het Hoge Hout”.
De banen waar we op speelden waren volgens mij van een betonachtige structuur. We stelden niet van die hoge eisen.
Wel vonden we het toen belangrijk dat we er up to date uitzagen in leuke trainingspakken, die we dan in speciaalzaken kochten.
Ik weet nog goed dat er een oudere heer die op de vereniging zat  zei dat we er goed uitzagen in onze Fong Leng pakken.
Dat kan ik me nu niet meer voorstellen.
We hadden  regelmatig toernooien die heel gezellig waren maar ook de hele dag duurde.
Les heb ik gehad van Kees van der Ham die verbonden was bij de vereniging. Dat was inmiddels aan de Uddelerweg.
Later heb ik bij de Noord Riesen nog les gehad van Maarten Slob. Prima trainer [Heeft tennisvakanties in Spanje].
Op een gegeven ogenblik is de nieuwe kantine gebouwd met vaklui en vrijwilligers. De opening is toen verricht door
burgemeester de Kovel. Dat was een hele happening met hijsen van de vlag en een drukke receptie. Inmiddels ben ik al weer 35 jaar ouder en hoop dat ik
nog een paar jaar mee kan tennissen. Aan de groep waarmee ik speel zal het niet liggen. Gezellig en betrokken.
Dus iedereen veel tennisplezier en gezondheid toegewenst.

Hartelijk groeten Marianne.

Verhaal van Henk van der Horst

In navolging van het verhaal van the Observer is Henk van der Horst zo vriendelijk geweest om zijn herinneringen aan de oprichting van TVElspeet op “papier” te zetten. Geniet van Henk’s verhaal.

Beste redactie TVE

Voor zover ik weet zijn alleen nog Gerrit Wagensveld , Gradus Smit en Marianne Bink nog lid van tve vanaf de oprichting. Ik weet nog dat Jan Vriesema en Gert Stoppels mij diverse keren hebben benaderd om lid te worden .

Ik was net met voetballen gestopt als actief lid van ESV , daarna ben ik samen met  Sonja  gaan tennissen in Vierhouten .  (Sonja was daar al een paar jaar lid ) omdat Elspeet nog geen eigen banen had. Ik ben in 1987 lid geworden en Sonja 1 jaar later.

Bij de 1ejaarvergadering gelijk in het bestuur gekozen waar ik de functie van kantinebeheerder kreeg toegewezen + parkcommmissie + sponsorwerving. Dat heb ik ruim 25 jaar gedaan, in het begin met Rika van Dissel en Jannie vd Maas met veel plezier. We begonnen met 2 Meteco banen in 1988.

In 1992 op 22 augustus werd de 3ebaan aangelegd, die baan 4 werd genoemd omdat de kantine, de oude van tennisvereniging Ede, was omgedoopt tot baan 3 en het leek iedereen wel leuk om dat zo te laten. Tot 2006 hebben alle leden hier met veel plezier en samenhorigheid gebruik van gemaakt .

We begonnen inmiddels in 2005 met de bouw van de huidige kantine, bouwbedrijf Mulder uit Elspeet heeft dat vakkundig uitgevoerd. In de tussentijd deed een oude “pipo wagen “ uit Vierhouten dienst als kantine.Officiële opening was in 2006 door wethouder van de Geest .

Ook nog een mooie herinnering was de 55 uur record tennis door Gijsbert Bronkhorst en Anton van Sabben. Helaas moest Anton het afbreken wegens ziekte maar mocht  vervangen worden door een aantal leden van TVE.  Zij speelden dus het enkelspel tegen Gijsbert. Een hele drukke organisatie was dat, moest aan vele regels voldoen en iedereen was gebrand op de goede afloop. Uiteindelijk gelukt en werd dus vermeld in het Guinnes Book of Record  1996 ! Collage met foto’s hangt in de bestuurskamer ter herinnering.

Deze 55 uur tennis is inmiddels al verbroken volgens mij. Dus zijn er stoere heren die dit aandurven meld het bij het bestuur, wie weet mag je het volbrengen op NIEUWE banen !!

Groetjes Henk vd Horst

Hopelijk zien we elkaar binnenkort op de baan of in baan 3.

Sterkte allemaal in deze Corona tijd, blijf gezond .

Verhaal van the Observer

24 april 2020 bestaat onze tennisvereniging 35 jaar. The Observer heeft ons zijn verhaal over de oprichtingsgeschiedenis doen toekomen. Lees hieronder zijn prachtige verhaal.

Dag iedereen,

Krijg ik het verzoek vanuit het bestuur om een stukje te schrijven over de oprichtingsgeschiedenis van onze Tennis Vereniging Elspeet.

Ja, dat is alweer ruim 35 jaar geleden. Ik werkte in Elspeet en kende Gert Stoppels als sportinstructeur van de Douane Opleiding wat toen nog in het Broederschapshuis zat, het huidige Mennorode. Gert informeerde zo begin 1985 bij mij of het wellicht een goed idee was om een tennisvereniging op te richten in Elspeet en of dat dan ook enige levensvatbaarheid zou hebben. Zonder er al te diep over na te denken antwoordde ik hem natuurlijk positief, want ik had indertijd het credo: hoe meer reuring hoe leuker het wordt in Elspeet.

Toen heb ik even niets gehoord, maar het feit was dat Gert Stoppels en Jan Vriesema elkaar ook kenden, Groningers onder elkaar, en Jan had weer connecties met E.S.V afdeling voetbal. Dat resulteerde in  het idee dat er bij ESV een afdeling tennis zou moeten komen en de afdeling tennis in oprichting heeft vervolgens 200 gulden geleend . Gert heeft daar vervolgens een heleboel papier van gekocht waar hij een leuke enthousiasmerende tekst  op heeft geschreven over een op te richten afdeling Tennis bij de Elspeetse Sport Vereniging. Iedereen die de flyer in de brievenbus kreeg werd uitgenodigd om vooral naar de kantine van de voetbalclub te komen voor de oprichtingsvergadering. Uiteraard was ik daar ook bij. Toen op 24 april 1985 Gert en Jan het woord namen en de aanwezigen informeerden over hun idee om mensen in Elspeet te laten tennissen, was er ook al een idee, waar er getennist moest worden en wat ongeveer de contributie zou moeten worden. Eén van de aanwezige vrouwen was Alie Rekers en haar werd verzocht om even het één en ander op te schrijven wat belangrijk zou kunnen zijn. De aanwezigen waren enthousiast en besloten werd die avond om de vereniging op te richten, een afdeling Tennis  onder de vlag van E.S.V. . Er moest dus wel een  oprichtingsbestuur komen en die werd die avond gelijk geformeerd, niet gekozen, maar zo in de trant van, wie wil er in het bestuur. Gert wilde wel voorzitter worden en Jan zou de penningmeester worden. Het dagelijks bestuur zou ook aangevuld moeten worden met een secretaris, nou ja en omdat Alie toch al schreef werd ze gelijk gebombardeerd als secretaresse, een job die ze jarenlang heeft uitgevoerd. Gerrit Wagensveld  en Harry van ‘t Spijker completeerden het bestuur.

Ja en dan heb je een tennisclub, maar waar moet je dan tennissen.

Op het Hoge Hout achterop Stakenberg, dat was toentertijd een vakantiecentrum van de PTT, lagen twee tennisbanen en met de  heer Hagenbeek werden afgesproken dat de banen voor bepaalde tijdstippen konden worden gehuurd door de tennisvereniging.  Maar dat betekende tegelijkertijd dat er een ledenstop moest komen, want de tijd was beperkt en we wilden toch iedereen laten tennissen. Bij 35 leden was er dus een ledenstop en er ontstond een wachtlijst. Hoe ging dat tennissen dan? Nou op maandagavond tussen 18.00 en 18.30 uur kon iedereen naar Alie Rekers bellen en een moment afspreken om met een ander lid op een bepaald tijdstip te tennissen. Je kon dan drie kwartier tennissen. Je probeerde dan natuurlijk twee tennismomenten achter elkaar te krijgen, zodat je anderhalf uur achter elkaar kon tennissen.

De kantine? Dat was toen bij onderlinge toernooitjes een vrachtauto van Jan Kok. Daar stonden dan een aantal banken en stoelen in en uiteraard een kratje bier en wat frisdrank. Die toernooien daar deed gewoon iedereen aan mee, je was er gewoon en was je er niet, dan maakten we ons zorgen. Jan, Piet of Marian zou toch niet ziek zijn ??

Al gauw werd het idee geboren om toch maar eigen banen te hebben. En een eigen clubgebouw. Dat is een periode die niet erg soepel verlopen is omdat we een afdeling in een omni-vereniging waren en het Algemene Bestuur daar toestemming voor moest verlenen en een paar banen en een kantine kosten nu eenmaal veel geld. De details zal ik jullie besparen maar tijdens een bijzondere extra bestuursvergadering, waarbij alle leden zijn gebeld,  zijn we van het ene op  het andere moment op eigen benen gaan staan en werden we de Tennis Vereniging Elspeet. Die avond werd collectief voor alle leden van de afdeling tennis van E.S.V. het lidmaatschap opgezegd  en werden ze allemaal weer lid van de TV Elspeet.  Een bijzondere gebeurtenis. Maar als bestuur waren we er van overtuigd dat we op eigen benen konden staan en konden groeien.

Het eerste clubgebouw was het oude clubgebouw van de TV Ede en dat gebouw hebben we in één dag afgebroken en met trekkers en karren vervoerd naar Elspeet om  het later weer in elkaar te zetten. Het kostte 2000 gulden en ik dacht toen echt dat we voor 2000 gulden rommel hadden gekocht, maar ik was niet positief genoeg zo bleek het, want met behulp van allerlei handige leden werd het clubhuis weer in elkaar gezet en we hebben nog jaren plezier gehad van “Baan Drie”, want inmiddels hadden we ook twee mooie tennisbanen aan de Uddelerweg in Elspeet liggen.

Hoe het verder is vergaan met de club, hoe baan 4 is ontstaan en hoe we ons nieuwe clubhuis kregen? Er is vast nog wel iemand binnen de vereniging die dat weet.

Met vriendelijke groet en Tennis Vereniging Elspeet, gefeliciteerd met  jullie 35 jarig bestaan op 24 april 2020.

The Observer ( ja ,hij schrijft nog steeds)